Velkommen

På vores hjemmeside finder du nyttige oplysninger om Langesø Vandværk.

Vandets hårdhed og pH værdi:

Det vand, du modtager fra Langesø Vandværk, har en hårdhed på 17odH og en pH værdi på 7,5.
(Disse oplysninger skal f.eks. anvendes, når du skal indstille din opvaskemaskine).

 Se “information“.


Generalforsamling april 2020!

P.g.a. Corona virus er det besluttet, at aflyse generalforsamlingen der beror på en force majeure lignende situation, og vandværket dermed er berettiget til at bryde med vedtægterne.

Indkaldeldelse til generalforsamlingen sker på et senere tidspunkt i 2020!

 

 Her kan du se dit ledningsnet.  Kopier link: https://langesoevandgis.vandnet.dk/

2018 0701 Langesø Vandværk 1