Alarmeringsliste – Lokal

 

Bestyrelsen: Att. navn   Telefon Mobil
 Formand Svend Thomsen Mågevej 19,
6430 Nordborg
24796430
 Kasserer Jørgen
Jellev
Hybenvænget 4,
6430 Nordborg
74454922 30278484
 Sekretær Ebbe
Nielsen
Svalevej 6,
6430 Nordborg
61337979
 Bestyrelsesmedlem
Teknik
Jens
Kristensen
Solsortevej 7,
6430 Nordborg
74450062 21792762
 Bestyrelsesmedlem
Danbo/NAB
Ole Bjørn
Pedersen
Rypevej 62, 1.tv.
6430 Nordborg
74456434 20236434
Driftspersonale:
 Vandværks-passer Jens
Kristensen
Solsortevej 7,
6430 Nordborg
74450062  21792762
 Vandværksafløser Boye Simonsen  Mågevej 3, 6430 Nordborg  40359831
Vandværksafløser Erik
Pedersen
Kildevej 2,
6430 Nordborg
22740267 22700267
Håndværkere og materiel:
Elektriker  Nis Dreyer
El-service
Møllegade 54B,
6430 Nordborg
74450201 40474945
VVS Erik Jensen Aps. Mellemvej,
6430 Nordborg
74450565 20448565
Entreprenør P. Moos A/S Nyrøjsvej 11,
6430 Nordborg
74450600 40268606
El-forsyning  Elholm 1, 6400 Sønderborg 70115000
TeleDanmark (påvisning af kabler)
Telefon
Naturgas (påvisning af kabel)
Naturgas
Nødstrømsanlæg
Rendegraver
Brøndborer  PC Brøndboring  Brøndborervej, 7480 Højslev  97535222
Teknisk rådgiver DVN ApS. Kærsgårdvej 7,
9240 Nibe
98666666 60399660
Vandtankvogne og vanddunke
Afmærkningsmateriel P. Moos A/S Nyrøjsvej 11,
6430 Nordborg
74450600 40268606
Lækageudstyr
Slamsuger Simon Moos  Kallehave 23, 6470 Sydals 74415680
Nabovandværker
Sønderborg Forsyning  Ellegårdvej 8, 6400 Sønderborg  88435300
Følsomme forbrugere
Slagter Thomas Nielsen Søvej 1,
6430 Nordborg
74451316  61670896
Plejehjem
Ældrecenter
Skole
Børneinstitutioner
Dagplejere
Mejeri