Alarmeringsliste – Offentlig

 

Enhed Att. navn Telefon Mobil
Offentlige myndigheder
Beredskabschef Bjarne Neermann 8872 5767
Beredskabstjenesten Sønderborg 8872 4109
Sønderborg kommune
Kontrol drikkevand, analyser
Susanna Esbensen 8872 5512 2790 5512
Kommunens afd.
Vand og Jord
8872 4096
Miljøvagt weekend 112
Analysefirma Eurofins 7022 4266
Analyselab. Eurofins 7218 7425
Beredskabsstyrelsen Datavej 16, Birkerød 4590 6000 3268 3268
Giftinformationen:
Bispebjerg Hospital
3531 6060
Alarmcentralen 112
Politi 114
Vagtlæge 7011 0707
Falck 7010 2030
Embedslæge inst,
Nytorv 2, 1, Kolding
7222 7950
Statens Institut for Strålehygiejne 4535 3454
Information
Lokal avis Lokalavisen Sønderborg 7442 1801
Lokal radio Radio Als 7445 1010
DR Regional (Danmarks radio) DR Syd 7333 7999
TV2 – Regional TV Syd 7630 3132
DR -TV TV-Byen 3520 3040