Takster

Takstblad; gældende for driftsåret 2020

Anlægsbidrag består af:

  1. Bidrag til Hovedanlæg
  2. Bidrag til Forsyningsledninger
  3. Bidrag til Stikledning

Hovedanlægsbidrag og evt. forsyningsbidrag betales i henhold til nedennævnte fordelingsnøgle.

Fordelingsnøgle: Forbrugsenheder: Forbrugsenheder:
Boligenheder (enfamiliebolig, sommerhuse, lejlighed, forretning og andre småerhverv) 1,0
Storforbrugere med årsforbrug:
500 – 1000 m³ 2,5 3,5
1001 – 2500 m³ 3,5 7,0
2501 – 5000 m³ 7,0 11,5
5001 – 7500 m³ 11,5 15,5
7501 – 10000 m³ 15,5 19,0
Forbrugerenheder afrundes til nærmeste hele tal.
Årsforbrug over 10.000 m³ fastsættes i hvert enkelt tilfælde
Kr. excl. moms Kr. incl. moms
Bidrag til hovedanlæg 6.000,00 7.500,00
Bidrag til forsyningsledninger 0,00 0,00
Bidrag til stikledning betales efter stikledningens dimension:
– 32 mm stikledning 4.000,00 5.000,00
– 40 mm stikledning 4.500,00 5.625,00
– Større stikledninger – priser oplyses af vandværket

Driftsbidrag består af en afgift pr. m³ og fast afgift:

Fast afgift for parcelhuse og lejligheder m/direkte afregning 630,00 787,50
Fast afgift for lejligheder 455,00 568,75
Fast afgift for kollegieværelser 300,00 375,00
Afgift pr. m³ 8,00 10,00
Byggevand 275,00 343,75

Gebyrer:

Rykkergebyr 100,00 momsfrit
Flyttegebyr 150,00 187,50
Gebyr for aflæsning af vandmåler 250,00 momsfrit
Gebyr for oplysninger til advokat/mægler v/hushandel 250,00 312,50
Genåbningsgebyr eksklusiv faktiske omkostninger ved åbning 2500,00 3125,00
Priserne er excl. afgifter og bidrag til grundvandsbeskyttelse, som udgør:
Drikkevandsafgift pr. m³ 0,19 0,24
Statsafgift pr. m³ 6,18 7,73
Bidrag til grundvandsbeskyttelse pr. m³ 0,48 0,60
Godkendt af: Susanna Esbensen, Sønderborg Kommune, den 24.03.2020